Zelfbemonstering door vissers werkt

De vangsten in de Nederlandse pulsvisserij zijn geheel 2012 bemonsterd door vissers (zelfbemonstering) en onafhankelijke waarnemers. Het onderzoek laat zien dat zelfbemonstering door vissers een waardevolle onderzoeksmethode is die vergelijkbaar is met de traditionele bemonstering door waarnemers. Ook toont dit onderzoek aan dat er minder bodemdieren en meer maatse tong gevangen wordt in de pulsvisserij ten opzichte van de conventionele bodemvisserij.

Het onderzoek ‘Monitoring catches in the pulse fishery’ van IMARES bevestigt dat zelfbemonstering een bruikbare onderzoeksmethode is die vergelijkbaar is met bemonstering door onafhankelijke waarnemers. Het is de eerste keer dat op deze schaal de vangsten in de pulsvisserij jaarrond zijn bemonsterd door vissers zelf. De zelfbemonstering is uitgevoerd door 25 schepen, die in totaal 578 monsters van hun eigen vangst hebben uitgezocht. De tien waarnemersreizen zijn verspreid over 2012 op verschillende schepen uitgevoerd.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er slechts op drie punten significante verschillen zijn tussen de twee onderzoeksmethoden: de vangsten van bodemleven (benthos) en bodemvuil (debris), tong discards en maatse kabeljauw zijn significant lager in het waarnemersprogramma. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat de waarnemersreizen in een beperkter visgebied en tijdsbestek zijn uitgevoerd. Tabel 1 geeft de gemiddelde vangstsamenstelling van de zelfbemonstering en de waarnemersreizen weer.

De resultaten van de pulskormonitoring zijn daarnaast vergeleken met gegevens over de traditionele bodemvisserij in dezelfde periode2. De pulsvisserij vangt meer maatse tong en minder schol. Het aantal bodemdieren dat per uur wordt gevangen in de pulsvisserij ligt zelfs sterk lager dan in de traditionele bodemvisserij: 84% minder zeesterren en 58% minder krabben. Overigens is de bijvangst van kabeljauw bij beide type vistuigen zeer laag.

Steeds meer Nederlandse vissers stappen over naar de pulsvisserij, onder meer door het lage brandstofverbruik en betere economische rentabiliteit. De puls is een relatief nieuw tuig en door grote inzet op onderzoek wordt er steeds meer bekend over deze vangsttechniek. De pulskormonitoring, in opdracht van de Coöperatieve Visserij Organisatie en uitgevoerd door IMARES, draagt bij aan kennis over de vangstsamenstelling van de puls.
-----

 

Noot voor de redactie:

 

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Inger Wilms van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) op iwilms@cvo-visserij.nl of +316 16914257Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/7/f/e/7fe37628c32e9fb920afc86251082c761ee1bd63e3cb598c12d1936877c51cbd.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62