Vissector ‘lamgeslagen' door Europese aanlandingsplicht

‘Dit druist in tegen 25 jaar visserijbeleid’
Het Europees parlement heeft besloten in de Europese Unie een aanlandingsplicht voor vissers in te voeren. Dat betekent dat zij de gehele vangst, inclusief ondermaatse (jonge) vis, dood aan land moeten brengen. In de huidige visserijpraktijk worden deze vissen zo snel mogelijk overboord gezet, zodat ze verder kunnen leven of als voedsel kunnen dienen voor andere soorten in het ecosysteem.  De Nederlandse vissers, verenigd in twee visserijverenigingen, snappen niets van de plannen en zijn “lamgeslagen door deze vreemde gang van zaken”.

Klaas-Jelle Koffeman, lid van Visserijorganisatie VisNed, is schipper op de FD-281 en één van de koplopers op het gebied van verduurzaming van de vissector. “Deze maatregel druist in tegen alles wat we de afgelopen 25 jaar bereikt hebben op het gebied van duurzaamheid”, zegt hij vol ongeloof. “Wij als vissers hebben de afgelopen jaren veel offers gepleegd. Onze vloot is drastisch ingekrompen, we hebben geïnvesteerd in nieuwe, duurzame vistechnieken, we houden ons aan de geldende quota’s en houden rekening met gebieden die beperkt toegankelijk of geheel gesloten zijn voor de visserij. De visserman is tegenwoordig heel bewust bezig met het ecosysteem. Al deze maatregelen hebben effect gehad en de visbestanden in de Noordzee staan er ontzettend goed voor.”

Volgens recente cijfers van Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) blijft de hoeveelheid schol in de Noordzee flink toenemen en bedraagt deze naar schatting 663.200 ton. Dit is de hoogste stand in de periode waarover er schattingen worden bijgehouden (vanaf 1957). Ook de haringen doen het goed. Er leeft nu meer dan 2 miljoen ton haring in de Noordzee. Door de lage visserijdruk kon ook het aantal haringlarven weer toenemen. Ook hoeveelheid volwassen tong schommelde jaren rond het veilige niveau en neemt nu toe en zelfs de hoeveelheid kabeljauw, dat al jarenlang onder druk staat, groeit traag maar gestaag de goede kant op. Koffeman: “Die groei is bereikt door alle maatregelen die de vissers genomen hebben. Omdat het zo goed gaat, zou je toch met gezond verstand zeggen dat we de genomen maatregelen moeten continueren en geen nieuwe regels moeten toepassen waarvan we het effect in de nabije toekomst niet weten.”

Overlevingskansen vergroot
Naast duurzamere vangstmethodes en een verlaging van de visserijdruk hebben de vissers de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om zo doelgericht mogelijk te kunnen vissen. Toch is er nog steeds ongewenste bijvangst, bijvoorbeeld in de vorm van andere vissoorten, of te kleine (jonge) vis. Tot nog toe werd deze vis zo snel mogelijk overboord gegooid om de overlevingskansen zo groot mogelijk te maken. Het deel dat dit niet overleeft, verdwijnt in de natuurlijke voedselketen.  “Met de nieuwe maatregel om alle vis aan wal te brengen, wordt het hele ecosysteem dus in de war geschopt”, concludeert Koffeman vol ongeloof.

“De Nederlandse vissers willen helemaal geen dode vis aanlanden”, vult Derk-Jan Berends, secretaris van de Nederlandse Vissersbond, aan. Berends is bang dat de visserijsector straks weer ‘terug bij af’ is. “Dat er weer een situatie ontstaat waarbij vis gebruikt wordt als bemesting van het land en als visvoer (pufvisserij). De consequenties van de maatregelen zijn echt heel groot, want vissers moeten zich natuurlijk nog wel aan hun quota (maximale hoeveelheid vis die ze mogen vangen) houden. Als je ondermaatse vis aanvoert, gaat dit gewoon van het quotum af, terwijl ze dat deel helemaal niet kunnen missen. En als de prijs goed is, dan kan het weer interessant worden om ondermaatse vis aan te voeren voor de vismeelfabriek of voor biobrandstoffen. Daar willen we toch helemaal niet heen als sector?”

Volgens Berends is het onbegrip onder de  vissers enorm. “Ze begrijpen er helemaal niets van. Als ze een millimeter te kleine vis aanvoeren, worden ze direct gestraft. In de Britse wateren kunnen vissers hiervoor zelfs boetes krijgen tot 50.000 pond.  En straks zou je ineens alle vis moeten aanlanden, zonder minimum maten.”

Momenteel beraden VisNed en de Nederlandse vissersbond zich op nadere stappen en zijn ze in overleg met hun Europese collega-organisaties om in Noordzee-verband af te stemmen hoe ze met deze nieuwe regelgeving om moeten gaan. Ook vissers uit andere Europese landen, zoals Denemarken, Duitsland en België, hebben vol ongeloof op de besluiten gereageerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Dit persbericht is een initiatief van Visberichten. Dé persberichtenservice van en voor de vissector. Meer informatie is te vinden op de website www.visberichten.nl. Hierop worden regelmatig nieuwe persberichten gepubliceerd, die rechtenvrij kunnen worden overgenomen.

Bij dit persbericht kunnen twee foto's worden gedownload van spandoeken die de vissers hebben gemaakt om de situatie onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie over de aanlandingsplicht en de visie van de twee visserijorganisaties kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vissersbond, tel: 0527-  698151 en/of VisNed, tel: 0527-684141.

aanlandingsplicht2.jpg aanlandingsplicht1.jpg

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/9/c/e/9ce49ecc28fb6bad9bb92351597a1e114f3850dfc43a3741821baffd7c112339.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62