Platform Innofish van start gegaan

Diverse ondernemers uit de visketen hebben gezamenlijk het Platform Innofish / van en voor innovatieve ondernemers uit de visketen opgericht. Samen willen zij concrete en innovatieve oplossingen zoeken voor de aanlandplicht.

Het onafhankelijke platform stimuleert samenwerking van innovatieve ondernemers en bouwt zo aan een landelijk netwerk van en voor koplopers in de visserijsector. ‘Niemand is blij met de aanlandplicht, maar we weten ook geen van allen wat dit precies inhoudt en welke gevolgen en mogelijke oplossingen er zijn. Daar willen we met elkaar achter komen’, legt Louwe de Boer, één van de initiatiefnemers, uit. ‘Dit is niet het zoveelste praatgroepje dat in de sector wordt opgericht’, waarschuwt hij. ‘We gaan samen met de vissers om tafel om te inventariseren welke problemen de verschillende visserijen tegen gaan komen. Als we deze in kaart hebben gebracht, gaan we naar concrete oplossingen zoeken.’

Innovatieve en praktijkgerichte oplossingen
De eerste ondernemersgesprekken, waaraan telkens zo’n tien visserijondernemers deelnemen, vinden 14 en 28 juni plaats. Aan de volgende gesprekken zullen ook andere ondernemers uit de visketen (verwerkende industrie, retail, nettenspecialisten, scheepsbouw, etc.) meedoen. ‘Het is belangrijk om als gehele keten naar de problemen rond de aanlandplicht te kijken’, vertelt visspecialist Nico Waasdorp. ‘Dat is de grote kracht van dit platform. We willen de samenwerking tussen aanvoer en handel stimuleren en met elkaar innovatieve en praktijkgerichte oplossingen aandragen. Als de discards straks op de markt komen, dan moeten we daar een zo hoog mogelijke prijs voor zien te krijgen.’

Landelijke Innovatiedag
Platform Innofish wil in het voorjaar van 2015 een vervolg geven aan de in 2013 georganiseerde eerste Landelijke Innovatiedag voor de visserij. Tijdens deze bijeenkomst worden de meest veelbelovende ideeën uit de ondernemersgesprekken gepresenteerd. ‘Het delen van kennis en ervaring rond de aanlandplicht is erg belangrijk. Daarom willen we in samenwerking met aanbieders zoals Imares, Kenniskringen en LEI cursussen en workshops over de aanlandplicht ontwikkelen’, legt Waasdorp uit.

Uiteindelijk worden drie tot vijf meest veelbelovende oplossingen in de praktijk getest en omgezet naar een concreet uitvoeringsplan. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats buiten dit project, in samenwerking met kenniskringen en kennisinstellingen.

De Boer en Waasdorp besluiten: ‘Platform Innofish is een onafhankelijk platform rondom de aanlandplicht. We zijn een landelijke groep van innovatieve ondernemers die iets voor de sector wil betekenen. Ondernemers die met ons mee willen denken, zijn van harte welkom. Mochten we eind 2015 echt iets hebben bereikt, dan hebben we de intentie om ook daarna als platform te blijven fungeren.’

Alle schakels uit visketen
Platform Innofish / van en voor innovatieve ondernemers uit de visketen is geselecteerd in het kader van het  Nederlands Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ .

De initiatiefnemers van het Platform zijn Gert-Jan Kooij (Visserijbedrijf Zeemeeuw), Louwe de Boer (Ekofishgroup), Hendrik Kramer (Zeevisserijbedrijf Kramer), Willem Snoek (Zeevisserijbedrijf Snoek) en Nico Waasdorp (Zeevishandel N. Waasdorp). Prosea, Imares en de Kenniskringen leveren de benodigde inhoudelijke expertise. Schuttelaar & Partners verzorgt de procesbegeleiding en communicatie. Maarten Mens verzorgt de gespreksleiding van de ondernemersgesprekken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Meer informatie over Platform Innofish / van en voor innovatieve ondernemers uit de visketen is te verkrijgen bij Louwe de Boer (06 53 15 58 49) of Nico Waasdorp (06 20 60 98 31). Ook geïnteresseerde ondernemers die zich aan willen sluiten bij het netwerk kunnen zich bij hen aanmelden.

flag_yellow_high.jpg Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij

 

 

 

 

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/4/a/c/4acd148088bae92c709660a94fae827f4a7e368ff39883b1715773ea11d93c33.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62