‘Met onze gezamenlijke hulp redt de paling het!’

Het uitzetten van paling en glasaal over de dijk moet dit jaar op grotere schaal een vervolg krijgen, zo pleitte Alex Koelewijn, voorzitter van stichting DUPAN (Duurzame Palingsector Nederland) tijdens de eerste nieuwjaarsreceptie van de stichting. ‘Daar waar paling ons land in wil en daar waar ze er weer uit wil, moeten we de paling helpen. Tot het moment dat paling het zelfstandig kan, wil DUPAN menselijke hulp organiseren en financieel steunen.’

Volgens Koelewijn is afgelopen jaar eens en te meer is aangetoond hoe belangrijk het is om de handen uit de mouwen te steken, want ‘zonder hulp redt de paling het niet’. Koelewijn: ‘2014 is een bewogen jaar geweest. Na het verdwijnen van het Productschap Vis heeft DUPAN, in opdracht van het ministerie, de uitzet van glas- en pootaal succesvol verzorgd. Nederlands binnenwater werd afgelopen jaar miljoenen jonge palingen rijker.’

Ander hoogtepunt was volgens hem de presentatie van de uitkomst van het driejarig onderzoek over Balansberekeningen in een zaal vol met stakeholders. Verder kreeg de DUPAN-aanpak voor hulp bij migratie veel navolging door middel van particuliere initiatieven: Peurvereniging KIJG, Visserijbedrijf Foppen en Visserijvereniging Elburg zijn daarvan goede voorbeelden. Stuk voor stuk projecten die goed zijn voor de palingstand en daarom de steun van het Duurzaam Paling Fonds verdienden.

In het voorjaar vond het initiatief ‘Glasaal Over De Dijk’ plaats in Den Oever, gekoppeld aan een IMARES-onderzoek met beroepsvisser en onderzoeker Bram van Wijk. In het najaar werd het project ‘Paling Over De Dijk’ uitgevoerd. Hierin werd samengewerkt met vissers van de Combinatie van Beroepsvissers, NUON en het Fryske Wetterskip. Daardoor is het gelukt om vele duizenden geslachtsrijpe schieralen op weg naar de Sargassozee te helpen.

De voorzitter blikt niet alleen terug, maar kijkt ook vooruit: ‘Dit wordt weer een belangrijk jaar. Een jaar waarin we verder bouwen aan de vrije migratie en daarmee de toekomst van onze paling en de verduurzaming van de palingsector. Ook dit jaar zetten we met behulp van Europese visserijsubsidie en het ministerie, glas- en pootaal uit en wederom gaan we glas- en schieraal over de dijken helpen en wordt het Duurzaam Palingfonds ingezet om de paling in Nederland te helpen.’

Dupan nieuwjaarsreceptie3.JPG
Dupan nieuwjaarsreceptie4.JPG

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/d/2/9/d2961b9e4299514258bbfe66c70afb3936c619b43c3deb75dc3eaff8a0e5f88b.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62