MDV legt bal bij visserijsector

Het bestuur van het Masterplan Duurzame Visserij (MDV) heeft afgelopen zaterdag (28 september) de visserijsector geïnformeerd over de huidige stand van zaken van het innovatieproject. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het Van der Valk Hotel Schiphol kregen de aanwezigen informatie over de mogelijkheden en werd de sector opgeroepen tot deelname. ,,Wij kunnen geen kant en klare oplossing bieden voor de huidige problemen binnen de visserij, maar samen zijn er zeker mogelijkheden te vinden voor een goede toekomst.’’, aldus het MDV-bestuur.

Het thema van de bijeenkomst was ‘Innovatie, an offer you can’t refuse’. Projectmanager Jaap Luchies zette de mogelijkheden voor deelname in het MDV-project uiteen. ,,Wij willen aantonen dat, met toepassing van innovatieve technieken op een pilotschip, een economisch en ecologisch duurzame visserij mogelijk is. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we heel de sector voor nodig.’’

Volgens MDV-bestuurslid Philip ten Napel komt het vooral op ondernemerschap aan. ,,De sector heeft vakbekwame ondernemers nodig. Want ook het pilotschip moet straks aantoonbaar geld verdienen. Het is duidelijk dat de overheid alleen bijdraagt in de innovaties.’’


Twinrigpuls

Naast informatie over het project werd de sector op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van twinrigpuls. Bij deze vistechniek wordt de twinrigmethode gecombineerd met de puls technologie. De veronderstelling is dat door een combinatie van beide vismethoden tong en schol goed gevangen kan worden. Vlootmanager Anton Dekker van Rederij Jaczon gaf een demonstratie aan de hand van een schaalmodelnet. De SCH 65 ‘Simplon’ gaat in opdracht van het MDV volgend jaar proefvissen met dit innovatieve vistuig. Drie scheepswerven (Hoekman Shipbuilding, Maaskant Shipyards en Padmos) hebben de handen ineen geslagen om de SCH 65 in te richten om het nieuwe vistuig aan boord te testen tijdens de pilotfase.

De benodigde ontheffing voor dit onderzoek is vrijdag 27 september is ontvangen van het Ministerie van EZ. De looptijd van de ontheffing is 16 maanden in plaats van de gevraagde 3 jaar. Dat maakt de terugverdientijd te kort om van start te gaan. Te meer omdat naar verwachting ook tijd nodig is voor de doorontwikkeling van het pulsnet alvorens tot een probleemloos praktijkmodel te komen .

 

Optimistisch

De aanwezige vertegenwoordigers van de visserijsector werden opgeroepen om mee te denken en ideeën aan te dragen. Van belangstellende ondernemers in de aanvoersector wordt verwacht dat zij mee investeren in het project en een relevante businesscase indienen. Het MDV stelt hiervoor geld (1,55 miljoen euro), kennis en kunde (innovatie- en procesmanagement) beschikbaar.

De reacties op het MDV-voorstel waren voorzichtig optimistisch. De ondernemers zagen ondanks de moeilijke tijden toch kansen. Ook de aanwezige banken gaven blijk van geloof in een goede toekomst voor de Nederlandse visserij en de mogelijkheden die het MDV biedt aan de sector.

 

EINDE PERSBERICHT

Stichting MDV

Stichting Masterplan Duurzame Visserij betreft een onderzoek naar een grootschalige verduurzaming en vernieuwing van de Nederlandse visserij op de Noordzee. Met een toekomstige vloot die op een verantwoorde wijze de toekomst tegemoet kan treden. De communicatie met betrekking tot het project MDV wordt verzorgd door MDV Communicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MDV Communicatie: Caroline Melissant, 06-12063103 of Emma Wakker, 06-20827784.

 

 

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/5/6/7/567c85ffdff58d86ddc0cc908d335ae1f298f04ad41ad3f8d46be311fd223d31.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62