Kadergroep Visketen en Jongerennetwerk Visserij slaan handen ineen

Kadergroep Visketen en Jongerennetwerk Visserij zien duidelijke parallellen in visie en doelstellingen. Beide groepen vertegenwoordigen actieve en betrokken jongeren in de vissector die zich door middel van kennisvergaring willen ontwikkelen en inzetten voor een gezonde toekomst van de vissector. Een intensieve samenwerking tussen beide groepen biedt zowel de jongeren als de vissector meerwaarde op het gebied van ketensamenwerkingen en kennisoverdracht. Tevens fungeert een dergelijke groep als klankbord voor de sector en kweekvijver voor potentiële bestuurders.

 

Na een gezamenlijk bezoek aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag op 1 november en een geslaagd evenement met de Youth Food Movement op 30 november kwamen de Kadergroep Visketen en het Jongerennetwerk Visserij tot de conclusie dat je samen meer kunt betekenen voor jongeren in de hele visketen. Na een goed overleg tussen beide besturen is besloten dat geplande activiteiten gezamenlijk worden opgepakt en uitgevoerd. In de tussentijd willen de ondernemende jongeren de mogelijkheden bekijken voor een structurele samenwerking met de intentie te fuseren.

 

Overeenkomsten

De belangrijkste overeenkomst tussen de organisaties zijn ‘jongeren’. In het Jongerennetwerk zitten jonge vissers en de Kadergroep vertegenwoordigt jonge ondernemers uit de kottervisserij, binnenvisserij, mosselsector, kwekers en handel. Het netwerk wordt hierdoor breder en meer divers en zal aantrekkelijk worden voor jongeren in de hele visketen. Het Jongerennetwerk schroeft de maximumleeftijd op van 30 tot 35 jaar, waardoor er meer overlap is met de actieve Kadergroepleden.  Er zal een generatie ontstaan met een brede visie en kennis van de totale visketen die vraagstukken rationeel benadert en aanpakt.

De gezamenlijke activiteiten en projecten zullen qua opzet gelijk blijven aan de voorgaande jaren. Beide groepen zullen de komende periode gebruiken om een gemeenschappelijke visie, strategie en structuur neer te zetten.

 

Kadergroep Visketen

Kadergroep Visketen is na een drie jaar durende Kadercursus Duurzame Visserij van ProSea in 2012 opgericht door de vissers en handelaren die het nut en de noodzaak inzien van meer communicatie en samenwerking tussen vissers, handel en kwekers. De Kadergroep Visketen pleit voor meer interne communicatie om elkaar te leren kennen en begrijpen als basis voor langdurige relaties, betere prijsvorming en een goede promotie van de sector en het product vis.

 

Jongerennetwerk Visserij

Het Jongerennetwerk Visserij is na een lobby van Sarah Verroen opgericht in 2011 met als doel jonge vissers te verenigen en van elkaar te leren met als rode draad de vier pijlers: nieuwe kennis opdoen, onderlinge contacten met vissers en stakeholders, betrokkenheid en zichtbaarheid van jonge vissers vergroten bij actualiteiten.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met Durk van Tuinen, voorzitter Jongerennetwerk Visserij 06 42408572 of Nico Waasdorp, voorzitter Kadergroep Visketen 06 20609831

www.jongerennetwerkvisserij.nl / www.kadergroepvisketen.nl

 

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/7/1/7/717ca55c08a4bb53deef8f8ba9c2206786b92c432757173423fee715fa6e0bc9.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62