EKO-vation: nieuw innovatief maritiem platform

Op Flevolandse bodem is een uniek IPC-project van start gegaan: EKO-vation. Een groep van negentien innovatieve bedrijven uit deze provincie en daarbuiten zet zich twee jaar lang in om een nieuw type schip te ontwerpen, dat voor verschillende doeleinden, zoals visserij en off-shore wind, gebruikt kan worden. Gezamenlijk hebben de deelnemers een innovatief maritiem platform opgericht.

Nederland herbergt ontzettend veel kennis op het gebied van scheepsbouw en scheepsvaart. Deze kennis dient, volgens de projectgroep, als basis voor het project EKO-vation. De Noordzee is één groot industrieterrein en er is heel veel behoefte aan mensen die op zee kunnen en willen werken. Daarbij is een schip dat snel aan de verschillende werkzaamheden aangepast kan worden essentieel.

Het idee om een vissersschip te bouwen, dat ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, is afkomstig van visser Louwe de Boer van Ekofish Group op Urk. Het plan is door de Blue Port Urk, Syntens, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en maritiem adviesbureau Koers & Vaart gezamenlijk opgepakt. “Bij ons project staat open innovatie centraal. Dat betekent dat ook andere bedrijven onze resultaten kunnen inzien. Inmiddels hebben negentien ondernemers aangegeven deel uit te willen maken van het IPC-project”, vertelt Dirk Jan Hummel, innovatiedeskundige bij Syntens. “Dit is een heel gemêleerd gezelschap van onder andere vissers, technisch ontwerpers, scheepsbouwers, engineersbureau ’s, logistieke bedrijven, rederijen en diverse maritieme toeleveranciers . Een breed spectrum van bedrijven met ieder zijn eigen specialiteiten, die we met dit project samenbrengen in een nieuw maritiem platform. We hopen zo tot nieuwe inzichten te kunnen komen.”

Uitdaging
De uitdaging is om in twee jaar tijd een multipurpose schip te realiseren dat zowel voor de visserij als andere activiteiten gebruikt kan worden en binnen zes uren omgebouwd kan worden voor een nieuwe job. Dat zou, volgens Hummel, een uitkomst zijn voor veel vissers die momenteel moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. “Vissers zijn heel geschikt voor het uitoefenen van andere werkzaamheden op zee. Ze zijn er immers aan gewend om een tijd achter elkaar op het water te zitten. In de periodes dat  er veel vis is, kunnen ze vissen en in andere periodes zouden ze een andere taak kunnen vervullen. Zo kun je meerdere takken van sport beoefenen, afhankelijk van het rendement dat het oplevert.”

Een eerste uitwerking van de ontwerp- en scheepsbouwkundige aspecten van het schip is inmiddels afgerond. De multipurpose opzet is haalbaar gebleken. Het nieuwe schip zou zowel voor visverwerking, maritiem onderzoek als seismologisch onderzoek gebruikt kunnen worden. Daarnaast moet er een duikplatform geplaatst kunnen worden en is er aandacht voor recreatie aan boord. LNG als brandstof is technisch mogelijk, maar de economische, organisatorische en regelgevingsaspecten moeten verder worden onderzocht.

Het project heeft ruim een half miljoen subsidie gekregen vanwege de grote toegevoegde waarde voor de visserij en de maritieme sector. Nog dit jaar wil de projectgroep de details van het technisch ontwerp verder uitwerken en volgend jaar hoopt het team het prototype te kunnen bouwen. Voor de seriebouw en exploitatie zal daarna het bedrijf EKO-vation BV worden gestart. Hummel besluit: “De offshore vraagt om goed personeel, terwijl het voorbestaan van veel visserijbedrijven in gevaar komt. Er liggen grote kansen.”

IPC-project
MKB-ondernemers kunnen via een penvoerder subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een IPC-project. Hierin werken 10 à 20 mkb-ondernemers aan innovatieprojecten over een periode van maximaal 2 jaar. De ondernemers werken aan collectieve- en aan 'eigen' innovaties. Ze krijgen begeleiding van een penvoerder, die hun belangen behartigt. In het project EKO-vation is Blue Port  Urk de penvoerder. De Blue Port ondersteunt open innovatietrajecten in de visserijsector.  Agentschap NL beoordeelt de aanvragen op de mate van innovatie en de mate van samenwerkingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: Jasper Klarenbeek, OMFL, tel: 0320 - 28 67 94, klarenbeek@omfl.nl .  

 logo_subsidies.jpg

                                                                                                                                                   

                Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij

 BPU_logo_transparant.jpg

7_Ekovation_artist_impression.jpg

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/8/6/a/86a9cd132781e03c52fcdca6e9ff2e673654bb38637cff8623b3287e86bb6ae1.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62