Duurzaam vissersschip stap dichterbij

Met de subsidie wordt een belangrijke stap gezet richting de realisering van een nieuw innovatief type visserijschip. ,,De toekomstdroom van een ecologisch en economisch duurzame visserij is een stuk realistischer geworden’’, aldus een woordvoerder van Stichting MDV.


De subsidie maakt onderdeel uit van de derde fase van het MDV en is aan strenge voorwaarden gebonden. Er is een Comité van Toezicht aangesteld dat toeziet op de juiste aanwending van de financiële ondersteuning door het Ministerie. In de eerste fase is onderzocht of er voldoende draagvlak bestond voor een grootschalige transitie, zowel binnen als buiten de visserijsector. De tweede fase betrof een haalbaarheidsonderzoek waaruit bleek dat er goede mogelijkheden zijn om een duurzaam en rendabel visserijschip te ontwikkelen waarop innovatieve technieken kunnen worden toegepast. In fase drie wordt het nieuwe visserijschip ontwikkeld. In deze fase wordt onderzocht welke combinatie van technieken de meest optimale resultaten geven voor de sector. De onderzoeksresultaten van fase drie worden gebruikt om de noodzakelijke transitie in de visserijsector verder te stimuleren.


Doel
Met de subsidie wordt een belangrijke stap gezet richting de realisering van een toekomstige nieuwe visserijvloot. De financiële ondersteuning zal worden gebruikt voor innovaties en testprogramma’s binnen het MDV-project. De bouw van het schip wordt door private partijen gefinancierd.
Nog dit jaar zal met de bouw van het visserijschip worden gestart, zodat in de loop van 2014 begonnen kan worden met het testen van de innovaties. De sector zal voortdurend op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en resultaten. ,,De gesprekken met mogelijke financiers zijn in een vergevorderd stadium en verwacht wordt dat door de toekenning van de financiële ondersteuning snel besluiten kunnen worden genomen.’’, aldus het MDV.


Stichting MDV
Stichting Masterplan Duurzame Visserij betreft een onderzoek naar een grootschalige verduurzaming en vernieuwing van de Nederlandse visserij op de Noordzee. Met een toekomstige vloot die op een verantwoorde wijze de toekomst tegemoet kan treden. De communicatie met betrekking tot het project MDV wordt verzorgd door MDV Communicatie. Een samenwerkingsverband tussen Caroline Melissant (INZee Communicatie & Trends) en Emma Wakker (Communicatiebureau Dames van DT).


EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MDV Communicatie: Caroline Melissant, 06-12063103 of Emma Wakker, 06-20827784.

Meer weten over de vissector?
Ga naar de website van het Nederlands Visbureau ›

Warning: file_put_contents(/home/inzee/domains/visberichten.nl/public_html/files/cache/pages/b/8/4/b8421378ef204acea1bb420937c0f78808b7699c8d7ee7697cfef1e8c89fdb46.cache): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/concrete/53n-concrete5-versions/c5633/core/libraries/page_cache/types/file.php on line 62